Arta Tech Paweł Horbaczewski

ul. Rybacka 9

53-656 Wrocław                                                                                      

..........................................                                                                            

Nazwa i adres beneficjenta    

 

 

                        ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3D/2020_

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

Tytuł zamówienia:Nabór ofert na wykonanie wydruków 3D

 ramach projektu pn.: „Opracowanie terminali z ekranem wykonanym w technologii E Ink, przystosowanych do transmisji danych z urządzeń bazowych”.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:16.04.2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 24.04.2020r.

Miejsce i sposób składania ofert:Oferty wraz z załącznikami można składać:

  1. pocztą lub osobiście na adres: ARTA-TECH Paweł Horbaczewski, ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław;

  2. lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: antoni.horbaczewski@artatech.pl

 

Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:Antoni Horbaczewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:601-572-212

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie  Wydruków 3D w ramach projektu pn.: „Opracowanie terminali z ekranem wykonanym w technologii E Ink, przystosowanych do transmisji danych z urządzeń bazowych”.

Wydruki jednokomponentowe  Ilość 16 szt w terminie do 15.06.2020

Ilość 50 szt do ewentualnego zamówienia od września 2020

Wydruk dwukomponentowy w technologii Polyjet ilość  1 komplet w terminie do 15.06.2020

Bazowa dokumentacja w załączniku.

Miejsce realizacji zamówienia:Siedziba Wykonawcy

Kryterium wyboru  najniższa cena netto za daną część zamówienia – waga kryterium 100%

Wrocław 16.04.2020

Załącznik do ogłoszenia

zapytanie1604.png