TYTUŁ PROJEKTU:

„Opracowanie terminali z ekranem wykonanym w technologii E Ink, przystosowanych do transmisji danych z urządzeń bazowych”,

 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Działanie 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0119/18-00

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:


5 638 771,54 PLN
 
DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:


3 864 414,16 PLN

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu opracowanie rodziny urządzeń zewnętrznych (terminali) bazujących na technologii papieru elektronicznego, zwiększających funkcjonalność smartfonów o nowe zastosowania.

 

W ramach projektu zaplanowano stworzenie dwóch grup produktowych:

1/ Nawigacja E Ink, przeznaczona dla motocyklistów i innych zastosowań outdoorowych, gdzie konieczne jest zachowanie pełnej czytelności w każdych warunkach atmosferycznych, w szczególności przy wysokim natężeniu promieniowania słonecznego.

2/ Uniwersalna nakładka E Ink na tylny panel smartfona, pozwalająca na odczyt e-booków oraz wyświetlania spersonalizowanych e-treści.

 

Projektowane urządzenia pozwolą połączyć zalety smartfonów (wydajność, szybkość działania, dostęp do wysokiej klasy darmowych aplikacji) z zaletami ekranów E Ink (niskie zużycie energii, wysoka czytelność w słońcu).

 

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

 

Wprowadzenia na rynki Światowe nowych innowacyjnych produktów elektroniki użytkowej.

Opracowanie nowoczesnych rozwiązań terminali z wyświetlaniem statycznym.

Wdrożenie nowych technologii ekranów pasywnych do terminali outdorowych.